กิจกรรม

กิจกรรม

4.jpg 3.jpg 1.jpg 5.jpg 2.jpg
คลิกภาพเพื่อขยาย

สนับสนุน งาน Tune Me Up 60

23 พ.ค 60

อีฟ ฟุตตามิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Me Tune Up Camp ครั้งที่ 11 ที่จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 23 พ.ค 60 ที่ผ่านมา