รายละเอียดสินค้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

88 มล.

DEEP Ginger with Prune

Antioxidant-rich, sour and spicy shot to jump-start your metabolism and boost digestion.

รายละเอียดการบรรจุสินค้า

บรรจุภัณฑ์
:
ขวด
น้ำหนักสุทธิ
:
น้ำหนักมวลรวม
:
ปริมาตรกล่องบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ยาว x สูง)
:
ปริมาณโหลด
: