รายละเอียดสินค้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

88 มล.

Deep Ginger with Turmeric

A super-charged shot that helps improving joint mobility as well as reducing aches and discomforts.

รายละเอียดการบรรจุสินค้า

บรรจุภัณฑ์
:
ขวด
น้ำหนักสุทธิ
:
น้ำหนักมวลรวม
:
ปริมาตรกล่องบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ยาว x สูง)
:
ปริมาณโหลด
: