รายละเอียดสินค้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

150 มล.

วิตอะเดย์ ธาตุเหล็ก รสองุ่นเคียวโฮ

รายละเอียดการบรรจุสินค้า

บรรจุภัณฑ์
:
1 x 30 ขวด
น้ำหนักสุทธิ
:
4.65
น้ำหนักมวลรวม
:
6
ปริมาตรกล่องบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ยาว x สูง)
:
ปริมาณโหลด
: