รายละเอียดสินค้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

350 ml. มล.

น้ำมะพร้าวเผา

รายละเอียดการบรรจุสินค้า

บรรจุภัณฑ์
:
1 x 24 ขวด
น้ำหนักสุทธิ
:
8.40
น้ำหนักมวลรวม
:
9.00
ปริมาตรกล่องบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ยาว x สูง)
:
ปริมาณโหลด
:

รายละเอียดอื่นๆ

อายุสินค้า 12 เดือน