รายละเอียดสินค้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

450 มล.

Innococo 100% Coconut Water

100% refreshing coconut water from Thailand. Innococo keeps you hydrated, help replenish fluids which result in endurance performance. A great way to rehydrate after a hard, sweaty workout. 

รายละเอียดการบรรจุสินค้า

บรรจุภัณฑ์
:
ขวด
น้ำหนักสุทธิ
:
450 ml.
น้ำหนักมวลรวม
:
450 ml.
ปริมาตรกล่องบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ยาว x สูง)
:
ปริมาณโหลด
: