รายละเอียดสินค้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

240 มล.

Innococo Coconut Milk Original ( Can )

The sweet, creamy, nutty flavor of coconut milk packed with key nutrients benefits.

รายละเอียดการบรรจุสินค้า

บรรจุภัณฑ์
:
ขวด
น้ำหนักสุทธิ
:
น้ำหนักมวลรวม
:
ปริมาตรกล่องบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ยาว x สูง)
:
ปริมาณโหลด
: